نقشه های توپوگرافی 1:25000 بلوک 41 تربت حیدریه، برگ شماره 7761II sw

نقشه های توپوگرافی 1:25000 بلوک 41 تربت حیدریه، برگ شماره 7761II sw

نقشه های توپوگرافی 1:25000 بلوک 41 تربت حیدریه، برگ شماره 7761II sw

نقشه توپوگرافی 1:25000

بلوک 41 تربت حیدریه

شامل روستاهای دافی، اسفیز و قسمتی از کدکن

سیستم مختصات utm

فاصله ارتفاعی منحنی های میزان 20 متر

برگ شماره 7761II sw

 


لایه های GIS قنوات، مادر چاه ها، مظهر قنات ها، سدها، مسیر لوله آب مشهد

لایه های GIS قنوات، مادر چاه ها، مظهر قنات ها، سدها، مسیر لوله آب مشهد

لایه های GIS قنوات، مادر چاه ها، مظهر قنات ها، سدها، مسیر لوله آب مشهد

لایه Polyline مسیر قناتهای مشهد

لایه Point مادر چاه های مشهد

لایه Point مظهر قنات های مشهد

لایه Point سدهای مشهد

لایه Polyline انتقال آب سد دوستی به مشهد

لایه Polyline کشف رود

لایه Polyline توپوگرافی اطراف مشهد

فرمت کلیه لایه ها:shp


لایه GIs تکست کامل شهر مشهد

لایه GIs تکست کامل شهر مشهد

لایه GIs تکست کامل شهر مشهد

لایه GIs تکست کامل شهر مشهد شامل

اسامی کلیه اماکن، دانشگاه ها و غیره

نام کلیه خیابانهای اصلی و فرعی

نام و شماره کلیه کوچه ها

این لایه در قالب Polyline می باشد

فرمت لایه:shp

 


لایه های GIS شهر مشهد

لایه های GIS شهر مشهد

لایه های GIS شهر مشهد

لایه های GIS شهر مشهد شامل:

  1. انوتیشن نام مناطق
  2. Point مرکز مناطق
  3. polyline نقشه شهر مشهد
  4. Polyline معابر اصلی
  5. Polygon نواحی مشهد
  6. Polygonمنطقه بندی
  7. به همراه اطلاعات توصیفی

 فرمت  لایه ها: mdb در قالب Geodatabase

جهت تبدیل به شیپ فایلshp کافیست تا در arcmap فایل را باز نموده و خروجی shp بگیرید.


لایه های GIS چشمه ها و قنات های استان خراسان رضوی

لایه های GIS چشمه ها و قنات های استان خراسان رضوی

لایه های GIS چشمه ها و قنات های استان خراسان رضوی

لایه نقطه ای چشمه های خراسان رضوی

لایه نقطه ای قنات های خراسان رضوی

فرمت لایه هاshp

کلیه لایه ها دارای اطلاعات توصیفی کامل شامل: نام چشمه یا قنات، مکان جشمه یا قنات به تفکیک شهرستان، بخش و دهستان می باشند.


لایه های GIS تقسیمات سیاسی ایران به تفکیک استان، شهرستان، بخش، دهستان، نقاط شهری، دریاچه ها و جزایر

لایه های GIS تقسیمات سیاسی ایران به تفکیک استان، شهرستان، بخش، دهستان، نقاط شهری، دریاچه ها و جزایر

لایه های GIS تقسیمات سیاسی ایران به تفکیک استان، شهرستان، بخش، دهستان، نقاط شهری، دریاچه ها و جزایر

لایه تقسیمات استانی کشور

لایه شهرستانهای کشور

لایه بخش های کشور

لایه دهستانهای کشور

لایه دریا و دریاچه های کشور

لایه مرداب انزلی

لایه جزایر کشور

لایه شهرهای کشور به صورت Point و Polygon

فرمت لایه ها shp