لایه های GIS شهر مشهد

لایه های GIS شهر مشهد

لایه های GIS شهر مشهد

لایه های GIS شهر مشهد شامل:

  1. انوتیشن نام مناطق
  2. Point مرکز مناطق
  3. polyline نقشه شهر مشهد
  4. Polyline معابر اصلی
  5. Polygon نواحی مشهد
  6. Polygonمنطقه بندی
  7. به همراه اطلاعات توصیفی

 فرمت  لایه ها: mdb در قالب Geodatabase

جهت تبدیل به شیپ فایلshp کافیست تا در arcmap فایل را باز نموده و خروجی shp بگیرید.