لایه های GIS تقسیمات سیاسی ایران به تفکیک استان، شهرستان، بخش، دهستان، نقاط شهری، دریاچه ها و جزایر

لایه های GIS تقسیمات سیاسی ایران به تفکیک استان، شهرستان، بخش، دهستان، نقاط شهری، دریاچه ها و جزایر

لایه های GIS تقسیمات سیاسی ایران به تفکیک استان، شهرستان، بخش، دهستان، نقاط شهری، دریاچه ها و جزایر

لایه تقسیمات استانی کشور

لایه شهرستانهای کشور

لایه بخش های کشور

لایه دهستانهای کشور

لایه دریا و دریاچه های کشور

لایه مرداب انزلی

لایه جزایر کشور

لایه شهرهای کشور به صورت Point و Polygon

فرمت لایه ها shp